กดขอเข้าร่วมกลุ่ม ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/207121706151609

 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าโหมดแก้ปัญหาเข้าเกมส์ไม่ได้