กดขอเข้าร่วมกลุ่ม ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/207121706151609

ชื่อสกิลทดสอบความสามารถ1 ได้ลูกแก้วที่24ไว้แลกสกิล227
 
 
ชื่อสกิลทดสอบความสามารถ2 ได้ลูกแก้วที่25ได้สกิล237
 
 
รับเควสที่ครูแนะแนว

 

 

เควสสกิล227 สกิล237  สกิลแรนเลเวล227และ237

edit @ 5 Dec 2016 16:11:12 by นักเรียนฟีนิค

edit @ 9 Sep 2017 08:01:06 by นักเรียนฟีนิค

Comment

Comment:

Tweet