กดขอเข้าร่วมกลุ่ม ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/207121706151609

สอนบัคระยะ ชิงธง
เนื้อหาเพิ่มเติม
ทำความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ 80%

โดยต้องเตรียมตามนี้
1.ต้องมีปีกวายุ
2.เอียริงที่มีต้องความเร็วในการเคลื่อนที่ 7 ขึ้นไป
3.รองเท้า 230 หรือ 215 เท่านั้น (แนะนำให้ใช้230) จากนั้นให้
    ทับกับรองเท้าอนูบิส
4.ไม่ควรบัพอะไรก็แล้วแต่ที่เพิ่มวิ่งไว
5.วิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว วนรอบแมพ
6.ตีศัตรูที่วิ่งสวนมาหรืที่นิ่งๆ ตัวที่เราวิ่งตามอยู่ไม่สามารถตีได้
    อย่าไปตีเลยเปลืองสกิล
7.ถ้าจะสกัดบัคระยะของผู้อื่น ให้ใช้สกิลรวบ ดึง ผลัก หรือ
    ลดความเร็วในการเคลื่อนที่
 
รวมเควสเพิ่มเติมของแรน ranonline
 
- Eliminate the Hell Scissors [MP] | Car Engineers [PX] | Freezing Halogen [SG]

Req: lvl 53
From: Physics Teacher
* Eliminate 30 Hell Scissors | 30 Car Engineers | 25 Freezing Halogen
Reward: Exp 20000, Attribute 5, Life Point 5, Skill Point 1

- Collecting the Cards 3

Req: lvl 60
From: autoquest
* Collect 5 cards (Bk. from Shadow Crow
Reward: Back point Pass [6][7D] (not for sale)

- Eliminate the Bomber Clown

Req: lvl 62
From: Physics Teacher [SG]
* Eliminate 30 Bomber Clowns
Reward: Exp 22000, Attribute 5, Life Point 5, Skill Point 1

- Special Agent's Test

Req: lvl 63
From: Special Agent at SG Hole/Leonair Entrance
* Eliminate 20 Sacred Gate Defenders and report back to Agent within 40 min
Reward: Can enter Leonine Campus after completion, Exp 25000, Attributes 10,
Dark Ring [Lvl:30]
Notes: Requirement:Immortal [Complete the requirements/objectives within
the stated time limit and Do Not Die during the test]
Refine pills used to counter elemental effects (like elec/paralysis) can be
bought from the Nurse [SG Ring]. The Agent does NOT stock Refine Pills.

- Special Agent's Request

Req: lvl 63, commpleted quest from Agent "Special Agent's Test"
From: Special Agent
* Go to Leonine Campus loc 53,60
* Get 20 bandages from Mummy
* Talk to Agent
Reward: Exp 20000, 1 Skill Point

- Eliminate the Jackson

Req: lvl 66
From: Physics Teacher [SG]
* Eliminate 1 Jackson
Reward: 7 Spiritual Spheres, Skill Point 1

- Through the Tunnel

Req: lvl 67
From: Police [SG]
* Eliminate Corrupted Hound in Trading Hole Tunnel (SG HolePassage)
within 40 minutes.
Reward: Can Enter Trading Hole {Commercial Area Entrance}
Notes: Requirement:Immortal [Do Not Die during the test].
Doing the quest is the only way to access this Tunnel. You cannot go back
inside the tunnel once the quest is successfully completed.

- Collect the Food

Req: lvl 67
From: Hotdog Hawker [TH]
* Search for 10 Breads and 10 Meats from Skating Boy and Skating Master
* Deliver ingredients to Hotdog Hawker
Reward: Exp 10000, Gold 8000, Hotdog [10]

- Collecting the Cards 4

Req: lvl 70
From: autoquest
* Collect 5 Cards {Trans.Crd} from Tomb Raider
Reward: Buddy Transmission Card [6][7D] (not tradeable)

- Investigate the Leonair Campus

Req: lvl 71, commpleted quest from Agent "Special Agent's Test"
From: Special Agent
* Find 5 leaves of Smallpox
* Deliver leaves to Special Agent
Reward: Exp 40000, 9 Spiritual Spheres, Vanish Ring [Lvl:80]

- The Lessons of the Sword | Brawler | Archer | Shaman Agent

Req: lvl 72
From: Respective Class Instructor [Agent] in Trading Hole
* Collect GPS from Skating Boy or Skating Master
* Follow GPS Location to find the capsule, location varies by class:
Swordsman Brawler Archer Shaman
GPS loc.1 - 121,89 71,105 118,105 118,105
[Police Station]
GPS loc.2 - 119,113 60,117 113,117 113,117
[Convenience Shop]
GPS loc.3 - 113,117 96,143 96,143 96,143
[Tunnel #4]
GPS loc.4 - 116,170[105,165] 116,170 95,165 113,180
[Find Buried Items in Nine Hall Club]
* Deliver the Space and Time capsule to your Trainer/Agent
Reward: Exp 25000
Notes: There is a typo for the final GPS location for Swordsmen. Instead of
loc 116,170 go to the general area of 105,165/106,164

- Report to the Police Station

Req: lvl 74
From: Class {Sword | Shaman | Brawler | Archery) Agent/Instructor [TH]
* Talk to the Police in Trading Hole Police Station
Reward: Synthesized Recovery Potion [3]
Notes: The quest "Reward for Prison Escapees" can only be completed at lvl 140
and is obtainable from the Police [TH] from lvl 67

- Recycling the Letter

Req: lvl 74, completed "Report to the Police Station"
From: Police [TH]
* Collect the Letter from Skating Master
* Deliver the Letter to Police [TH]
* Gather 6 pieces of letter from Skating Master
* Deliver pieces to Police [TH]
Reward: Gold 20000
Notes: I think this quest is slightly different for SG students

- File Report On Found Objects

Req: lvl 75?
From: Prison Corpse near Tunnel 3 [TH]
* Surrender found ore to TH Police for safe keeping
Reward: Exp 80000
Notes: The quest "Sacred Financial Group Private Jail" is obtained from the
Police [TH] after this. It can only be completed @ lvl 130.

- Through Tunnel No.3

Req: lvl 75?, obtained quest "Sacred Financial Group Private Jail" from Police [TH]
From: Prison Corpse near Tunnel 3 [TH]
* Go to the end of No. 3 Tunnel (7,66) in TH
Reward: Exp 12000
Notes: You may complete the quest without proceeding to the Prison proper.
Walk to avoid being chased by the Hell Hounds and unequip your weapon midway
to the end of the tunnel to avoid being shot by Red/Black Ninjas.

- Investigate the Leonair Campus Main Center

Req: lvl 75, completed "Investigate the Leonair Campus"
From: Secret Agent
* Talk to the Leonair Student Director
Reward: Exp 4000
Notes: Find Banshee at entrance of Main Campus Center to obtain the quest for
entry to Leo 1F. The Student Director [Leo] is in Leo 1F loc 8,0

- Spirit's Request

Req: lvl 75
From: Banshee [Leonine Campus]
* Collect 2 Encyclopedias from Poison Ivy
* Deliver encyclopedias to Spirit {Banshee}
* Collect 8 Feathers from Shadow Crow
* Deliver feathers to Spirit {Banshee}
Reward: Gold 4000, Can enter Leo Main Center 1F and 2F after completion

 
- Recover the Videotape

Req: lvl 75, completed "Investigate the Leonair Campus Main Center"
From: Student Director [Leo]
* Find the Leonair Technical Teacher in Leo 2F and request for key
* Teacher's request: Collect food [2] from Boney
* Exchange food for the key from Tech Teacher and give key to Leo Student Director
* Get key fixed by Zopar at Leo 2F
* Pass key to Leo Student Director
* Get Videotape from Leo Student Director
Reward: Exp 10000, Surveillance Recorder [Leonair Campus] [a.k.a the Videotape}
Notes: Janitors and Boneys|Vampire[F] are aggressive and deal a lot of damage.
Be prepared to use pots while running.

- Request by Mr.No-Name

Req: lvl 75
From: Mr.No-Name [Leo 1F]
* Collect 10 meats from Janitor
* Deliver meats to Mr.No-Name
Reward: Med HP Recovery Potion [5], Big MP Recovery Potion [5],
Big SP Recovery Potion [5]

- The Zopar's request

Req: lvl 75
From: Zopar [Leo 2F]
* Find towel at the Locker Custodian area [Leo 1F] (around 18,3)
* Give towel to Zopar
* Find the glove at Welfare Society [Leo 1F] (around 10,3)
* Deliver glove to Zopar and get Red Bead
* Pass Red Bead to Student Director [Leo 1F]
Reward: Exp 30000, 9 Spiritual Spheres
Notes: Janitors and Boneys|Vampire[F] are aggressive and deal a lot of damage.
Be prepared to use pots while running.

- Transmitting the Videotape

Req: lvl 75, completed quest from SD [Leo] "Recover the Videotape"
From: Student Director [Leo]
* Bring Videotape to Special Agent at Leonair Campus Parking Bay
Reward: Exp 15000, Red Bead, 1 Burr (not indicated in Rewards list)
Notes: There are 2 chat options to Give Cassette

- Videotape Recovery

Req: lvl 75, completed quest "Transmitting the Videotape", submitted Surveillance
Recorder [Leonair Campus] (a.k.a the Videotape) to Special Agent
From: Special Agent
* Talk to Image Expert at Trading Hole Videotape Rental Shop
Reward: Exp 20000, Gold 10000
Notes: You may take the Bus Stop @ SG T-junction and debark @ TH>Police Station

- Image Expert's Request

Req: lvl 75, completed quest from Agent "Videotape Recovery"
From: Image Expert
* Accept request to help and gather info from Police [TH]
* Meet with Special Agent
Reward: Enhanced Coat & Pants [C], all resistances [+9] (lvl 67,6Cool
Notes: You may take the Bus Stop @ TH>Police Station and debark @ SG T-junction

 
- Obtain the Leonair College ID Card

Req: lvl 75, completed quest from Image Expert "Image Expert's Request"
From: Special Agent
* Talk to the Student Director [SG] and ask about spore allergy and special ID card.
Reward: Gold 100000, Skill Point 1
Notes: You may use the bus at SG T-junction and select Campus Square>Entrance.
This will take you the Market. Take the SG Buggy to get to the Campus [SG].

 
- The Basement 2 of Leonair Campus

Req: lvl 75, completed quest from Agent "Obtain the Leonair College ID Card"
From: Student Director [SG]
* Find location of B2 Elevator at Leo 3F (from 1F->2F, cross the map to 3F)
The elevator terminal in 3F is located at the top-middle of the map
* Go back down to Leo Student Director and ask about the secret code
* Find code by getting memo from IronMan28 in 3F (located at lower part of the map)
* Enter code and activate the elevator. Proceed to Basement 2
Reward: Exp 20000, Can Enter Leo 3F and Leo B2.
Notes: Use the bus in the market and select SG Hole>Sacred Gate T-junction.
The entrance to B3 (@ 018 022) is at the far end corner of B2.
You can enter B3 @ lvl 100.

- Cleaning the Spores

Req: lvl 75, completed quest from SD [SG] "The Basement 2 of Leonair Campus"
From: auto trigger after completion of quest "The Basement 2 of Leonair Campus"
* Enter B2
* Clean Basement 2:
- Gather spores from Trapper Plant.
- Eliminate 1 Trapper Plant
* Talk to the Nurse [SG Ring]
Reward: Exp 40000, 10 Spiritual Spheres
Notes: You may exit to B3 at level 100 (@ 18,22 - north east corner of B2).
There's a little alcove @ 12,7 where you can hide from aggressives and target 1 TP

- Producing the Medications for the Allergy

Req: lvl 75, completed "Cleaning the Spores"
From: Nurse [SG Ring]
* Collect Saliva from Cordy, Freezing Halogen & Werewolf and Shadow Crow Feather
* Pass ingredients to Nurse [SG Ring]
* TDeliver medication to Image Expert
Reward: Exp 20000, Gold 40000

- The Videotape Recovery

Req: lvl 75, completed "Producing the Medications for the Allergy"
From: Image Expert
* Request video player from Police [TH]
* Deliver video player to Image Expert
* Send tape to your respective Student Director
* Bring tape back to Special Agent for investigation
Reward: Exp 30000

- Training Order

Req: lvl 75, completed "The Videotape Recovery" from Image Expert
From: Special Agent
* Talk to your respective Agent/Instructor in TH for more training
Reward: Synthesized Recovery Potion [10]

edit @ 22 May 2016 16:56:57 by นักเรียนฟีนิค

edit @ 24 May 2017 14:54:24 by นักเรียนฟีนิค

Comment

Comment:

Tweet