กดขอเข้าร่วมกลุ่ม ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/207121706151609

บัตรเข้าสนามบิน
ตัวละคร : ทั้งหญิงและชาย ทุกสายอาชีพ
ขอบเขตการใช้ : 6 ชั่วโมง
ตำแหน่งที่สวมใส่ : กระเป๋าเป้

กล่องไม่หมดอายุ ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้
ในกล่องมีบัตรเข้าสนามบิน(6 ชั่วโมง) แบบแลกเปลี่ยนไม่ได้ 1 ใบ

วิธีการใช้ :
A. คลิกขวาเพื่อแกะกล่อง จะได้บัตรเข้าสนามบิน (6ชั่วโมง) 1 ใบเข้ามาในช่องกระเป๋าเป้ บัตรจะเริ่มนับเวลาทันที
B. เมื่อต้องการเข้าไปที่แมพสนามบิน ให้คลิกขวาบนบัตร
C. เมื่อบัตรหมดอายุ ตัวละครจะถูกย้ายออกจากแมพสนามบินอัตโนมัติ

edit @ 9 Sep 2017 08:47:27 by นักเรียนฟีนิค

Comment

Comment:

Tweet