กดขอเข้าร่วมกลุ่ม ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/207121706151609

สนามบิน เลเวล200เข้าได้ แต่ต้องซื้อบัตรเข้า  แมพบอกได้เลยว่า คล้ายๆชั้น51และดัน  ตี้ใครตี้มัน แจมกันไม่ได้

edit @ 21 Sep 2014 07:52:23 by นักเรียนฟีนิค

edit @ 9 Sep 2017 08:52:20 by นักเรียนฟีนิค

Comment

Comment:

Tweet